gru per i centri storici, gru automontanti, gru a rotazione, gru a cavalletto, gru e a torre, carri a ponte, ponti, carrelli gommati folli o motorizzati, carrelli per trasporto travi o conci, carri per conci, autotravanti per impalcati
tgm gru - italiano
tgm gru - inglese
tgm gru - francia

Gru per i centri storici, Gru automontanti, gru a rotazione, gru a cavalletto, gru e a torre, Carri a ponte, Strutture metalliche, Ponti, Carrelli gommati folli o motorizzati, carrelli per trasporto travi o conci, Carri per getto in opera conci, Autotravanti per getto in opera

Gru per i centri storici, Gru automontanti, gru a rotazione, gru a cavalletto, gru e a torre, Carri a ponte, Strutture metalliche, Ponti, Carrelli gommati folli o motorizzati, carrelli per trasporto travi o conci, Carri per getto in opera conci, Autotravanti per getto in opera